Liftings 2000–2004

Tekst

2000 – 2004

Liftings oppstod i januar 2000 og har vært utstilt ved flere anledninger. Jeg har løftet ca. 90 mennesker. Alle som har latt seg løfte har fått et signert diplom. Jeg kan ikke løfte noen som veier over 97 kilo.

Liftings handler ikke så mye om å være til nytte, som det handler om subjektets behov for å være til nytte. Liftings understreker den subjektive motivasjonen for såkalt gode handlinger og sier: Det er greit.

Liftings ble avsluttet i 2004.Liftings-diplom