Everybody Look This

Installasjon, Gl. Strand, København / Installation, Gl. Strand, Copenhagen

1999

Kunstforeningen Gml. Strand, mot kanalen