Er det virkelig dig, Gud?

Installasjon, UKS, Oslo / Installation, UKS, Oslo

2000

Installasjon med europalletribune i gamle galleri UKS i Rådhusgaten