jeg slash vi

Forholder seg til en tenkt og følt akse med subjektet i den ene enden og samfunnet i den andre. Eller kanskje mer en radius? Det vil si at samfunnet forandrer seg når subjektet snur seg. Ja, sånn må det være.

Noen prosjekter er tettest på subjektet, andre er tettere på samfunnet. Noen ganger har de det fint sammen, andre ganger er det ren kamp.