AntiDrama 1–3

Del av serie basert på avisutklipp, utsnitt og sammenstilling.

2005. Digitalprint (fotokval.) 6 eks.

Iscenesettelse av verdens tilstand. Øyet nekter å følge ordre.